Adatvédelmi tájékoztató


Tájékoztatom azon jogairól, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat ezen személyes adatok kezelése ellen, valamint adatainak adathordozhatóságához való jogáról.

Kérem, hogy bővebb információk megismerése céljából olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Adatainak kezeléséhez kapcsolódó jogai kapcsán kérését az alábbi névre és elérhetőségre juttathatja el:

Adatkezelő:       Dukát Judit

Elérhetőség:      design.dukat@gmail.com

Telefon:              +36 70 378-2085

 

Az Ön személyes adatai kezelésének célja és jogalapja: megrendelés és szállítás esetén jogalapja a szerződés, illetve az adózásról szóló TV előírásai. Amennyiben elektronikus hírlevelemre is feliratkozik, személyes hozzájárulását vesszük jogalapnak. Személyes adatainak címzettje a választott futárszolgálat csomagszállítás céljából. Az Ön személyes adatainak kategóriái a kapcsolati adatok, mint név, cím, telefonszám, e-mail cím, illetve a vásárolt termékek listája. A számlatartalom (név, cím, termékek) tárolásának tervezett időtartamára vonatkozólag a mindenkori számviteli törvény előírásai az irányadók.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

                H1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

                Tel.: +36 1 391-1400

                ugyfelszolgalat@naih.hu